koful
Büyüt
Hücre organelleri: 1. Çekirdekçik • 2. Çekirdek • 3. Ribozom • 4. Taşıyıcı • 5. Granüllü endoplazmik retikulum • 6. Golgi aygıtı • 7. Hücre zarı • 8. Granülsüz endoplazmik retikulum • 9. Mitokondri • 10. Koful • 11. Sitoplazma • 12. Lizozom • 13. Sentriol 

Koful nedir?

Hücre sitoplazması içinde bulunan içleri sıvı, hava veya kısmen sindirilmiş besinle dolu olan boşluklara verilen ad. Kofullar, genelde su ve erimiş halde bulunan büyük moleküllü maddeler bakımından zengin bir sıvıyla doludur. Her koful, etrafındaki sitoplazmadan ince bir zarla ayrılır. Bitki hücrelerindeki kofullar, büyük ve az sayıdadır. Tek hücreli yaratıklardaki kofulların ise değişik vazifeleri vardır. Sindirim kofulları, boşaltım kofulları gibi. Boşaltım kofulları hücrenin bir nevi böbrek görevini yaparkoful

Sözlükte "koful" ne demek?

1. Bitki gözeleri yaşlandıkça plazmalarında oluşan ve içi göze suyuyla dolu bulunan boşluk.

Koful kelimesinin ingilizcesi

vacuole.

--Reklam--